O nama

O Institutu Paralaks

Šta je Građanski instiut za demokratiju i bezbednost paralaks i koji su nam ciljevi i vrednosti.

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks je nevladino, neprofitno i nezavisno udruženje za obavljanje istraživačko-razvojnih i analitičkih aktivnosti u vezi građanske bezbednosti i funkcionalne demokratije, posvećeno razvoju svesti građana i unapređenju tehnologija njihove participacije u utvrđivanju ciljeva i kontroli funkcionisanja i efikasnosti postojećih državnih institucija

Ako želite da svojim idejama i veštinama učestvujete u naporima za izgradnju racionalne zajednice – pridružite se grupaciji koja znanje i istinu vrednuje iznad fraza i koja nastoji da učini nešto za sebe i zajednicu.

Misija

Da, u funkciji suzbijanja posledica medijske psiho-politike kao osnovne tehnologije birokratije za marginalizovanje realnih interesa građana, prati ostvarivanje javne politike, poštovanje građanskih prava, odgovornost institucija i da nudi rešenja za uspostavljanje demokratskog institucionalnog okvira u oblasti građanske bezbednosti.

Ciljevi

Da postane nacionalni centar za izvrsnost i razvojno-istraživački centar u domenu efikasnog funkcionisanja demokratskih mehanizama u sistemu bezbednosti i građanske participacije i u toj oblasti, tako što:

 • identifikuje slabosti funkcionisanja sistema bezbednosti
 • obezbeđuje mogućnosti za obuku građana i stručne javnosti
 • razvija društvene tehnike za efikasnije građansko društvo
 • podizanje građanske bezbednosti i stvarne demokratije sa akcentom na demokratske bezbednosne tehnologije u oblastima:
 • vaninstitucionalni mehanizmi upravljanja
 • nelegalni tokovi novca
 • privatno fizičko-tehničko obezbeđenje
 • optimizacija reforme sektora bezbednosti

Rukovođenje

Na skupštini održanoj 22. decembra 2014. godine, za predsednika GIDB Paralaks izabran je Luka Stevanović, jedan je od mladih aktivista GIDB Paralaks. Kao predsednik, ovlašćen je za predstavljanje i zastupanje GIDB Paralaks.

Gospodin Stevanović je student Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom karijere u GIDB Paralaks obavljao je aktivnosti vezane za održavanje sajta i aktivno se angažovao u okviru Paralaksovog Centra za izučavanje javne politike. 

Generalni sekretar GIDB Paralaks je Miroslava Stevanović. Gospođa Stevanović je zadužena za administrativne poslove. Po struci je bibliotekar.

Delatnost

Građanski institut za demokratiju i bezbednost Paralaks osnovan je 2005. godine, a počeo je sa radom 2006. godine.

Iniciran je sa idejom da se zainteresovanim građanima omogući prilika da učestvuju u istraživanju i analizi tema koje su od važnosti za svakodnevni život pojedinca i nacije, a tiču se primene demokratskih standarda i interesa građanske bezbednosti, edukacije građana u segmentima života od značaja za ove oblasti, te razvoja društvenih tehnologija monitoringa i participacije građana u njima, kao i da bude centar za izvrsnost u primeni naučnih metoda u okviru građanskih inicijativa vezanih za sektor bezbednosti.

Svakodnevni rad saradnika Instituta, podrazumeva praćenje sredstava javnog informisanja, analizu informacija o poštovanju demokratskih standarda i građanske bezbednosti i predlaganje rešenja nadležnim organima i javnosti.

Institut nastoji da permanentno radi na realizaciji sopstvenih projekata istraživačko-razvojnog karaktera iz oblasti zaštite čovekove sredine, privatnog obezbeđenja, finansijskih tokova koji podrivaju građansku bezbednost i reforme sektora bezbednosti.

Institut radi zakonske inicijative, analize, prati rad organa vlasti i nosilaca javnih funkcija.

Institut vrši istraživanja i analize za potrebe privrednih društava i institucija u oblastima međunarodnih odnosa, pravnih, ekonomskih i političkih pitanja.

Institut je pokrenuo sopstvenu izdavačku delatnost.

U okviru Paralaksa deluje Centar za izučavanje javne politike, poseban organizacioni segment koji vrši monitoring i analizu javnih politika, sa pozicija temeljnih kriterijuma: da vlast počiva kod građana i na glasanju; da se pozicije političke moći grade na snazi izbora i poštovanju brižljivo razmotrenih opcija; i da se javne politike i programska rešenja uvažavaju kratkoročne, srednjoročne i dugoročne efekte različitih činilaca na svim nivoima.

Centar nastoji da, kao zloupotrebu vlasti od strane predstavnika naroda, eksponira propise koji nisu u opštem interesu, kao i kandidate, predloge i javne politike koji su u funkciji partikularnih interesa neformalnih grupa ili pojedinaca, na uštrb opšteg dobra i nacionalnih interesa Srbije.

Centar, kao principe vrednovanja odlučilaca, političara i javnih politika, promoviše: ostvarivanje zdravorazumskih rešenja u skladu sa ekonomskom realnošću i potrebama građana; uobličavanje stabilne osnove za politički proces koji neće biti podložan uticaju posebnih interesa i neosnovane pristrasnosti; kao i otklon od ličnih obračunai pomak ka kampanjama orijentisnim na rešavanje problema.

Centar za izučavanje javne politike ima Blog http://cijpparalaks.blogspot.com i E-mail adresu cijp.paralaks@gmail.com.

U okviru Paralaksa, kao poseban organizacioni segment deluje i Savet o spoljnim odnosima, koji se bavi temama iz oblasti međunarodnih odnosa.

Kategorije aktivnosti

 • zakonske inicijative
 • analize
 • istraživačko-razvojni rad
 • komercijalni projekti i studije
 • tematske debate, radionice i okrugli stolovi
 • praćenje dnevnih događaja
 • izdavačka delatnost

Anonimno ili otvoreno, svaki zainteresovani građanin može dostaviti svoj prilog ili se uključiti u radne grupe, ili ih pak formirati i plasirati preko Instituta. institut je posebno zainteresovan za saradnike koji bi obavljali analitičko-istraživački rad na lokalnom nivou.

 

 

O Paralaksu

Šta je Građanski instiut za demokratiju i bezbednost paralaks i koji su nam ciljevi i vrednosti.

Usluge

GIDB Paralaks vrši različite istraživačke i analitičke usluge u oblasti međunarodnih odnosa, kao i finansijskih i privrednih aktivnosti.

Kontakt

Pitajte, sugerišite, ostavite komentare i recite nam kako možemo da unapredimo Paralaksov veb sajt i sadržaj na njemu, kao i naš rad i aktivnosti. Vaše mišljenje je važno.