Saopštenja

Zlo globalnog imperijalizma

Američki spoljnopolitički imperijalizam, koji je inaugurisao Klinton, a nastavio Buš (pa Barak Obama) i Evropska unija, nosi u sebi ideju dela sveta izvan kriterijuma dobra i zla, prava i pravde, praktično neograničene uspostavljenim pravilima međunarodne zajednice.

Vratiti političke kampanje u okvire sistema

Građani imaju pravo da budu zaštićeni od netransparentnog finansiranja javno neprepoznatljivih interesa pojedinih kandidata ili grupa. Korak u tom pravcu bilo bi poresko oslobođenje za donatore stranaka i političkih kampanja, kako bi se finasiranje usmerilo ka odgovornim subjektima političke borbe. 

Oprezno sa kvalifikacijama

Nakon  terorističkog akta u Ankari, Turske vlasti tvrde jedno, a sirijski Kurdi drugo. Ne bi smeli dozvoliti da nam utisak formira samo tvrdnja koja se više i jače bude gurala u medijima i u kiber prostoru.

Problem poverenja

Kako naša stvarnost uglavnom ne ide u projektovanom smeru, već na žalost u onom koji uporno najavljuje ozloglašeni Tabloid, kada se teze i navodi kolumnista Tabloida podudaraju sa tvrdnjama relevantnih strukovnih udruženja, o kojima se institucionalno ne raspravlja, teško je olako ih diskvalifikovati tezom da Tabloid "laže".

Pamet u glavu

Ko nije na vreme uvideo scenario oko Železare Smederevo, trebalo bi naknadno da prizna onima koji to jesu. U magazinu Novi Standard, 06.07.2014. je objavljen članak "Kome (pro)dati smederevsku železaru?", autora Zorana Popovića. Zato, podsećamo na činjenice na koje je on, očigledno sasvim objektivno, ukazao.

Život po Kreći

U okolnostima kada hrvatski ad hok sudija glasa da je dokazano da je Srbija, koja inače nije ni učestvovala u građanskom ratu u Hrvatskoj, izvršila genocid, Krećin konformistički i politikantski pristup pre ulazi u domen psihopatologije, osim ako se može pripisati senilnosti, ili nečemu još gorem.

Još i potomci da nas prihvate

Na šta bi trebalo da liči Srbija, ako bi ispunjavala sve pritajene želje i uslovljavanja onih u EU koji slede ideologiju nacista, za koje su, da se ne zaboravi, Srbi bili inferioran narod?

Standardna procedura postupanja

Da li je to što anglo-liberalni establišment, predvođen SAD-om, primenu masovnog nasilja i širenja straha monopoliše za sebe, a verbalno osporava ISIS-u, dovoljo da se ospori da se radi o dva lica istog standardnog operativnog postupanja - terorizma? 

Žalimo sve nevine žrtve

Poštovanje nevinih žrtava i slobode svih ljudskih bića traži više... ne sme se prećutati da je tragedija usledila kao posledica bezumnog čina koji nije isprovocirala sloboda govora, već jednako bezumna unutrašnja i spoljna politika njihove države, koja je spremna da slobodu govora zloupotrebljava u skladu sa, često neprincipijelnim, političkim interesima.

Ima li granice mržnji?

Teško je nama, koji smo pravoslavni hrišćani slovenskog porekla, oteti se utisku i trebalo bi nešto da nam ukazuje činjenica da su u XXI veku, u Evropi, čak i nacistički simboli prihvatljivi u borbi za istrebljenje ljudi koji u svojim domovima i u svojoj zemlji imaju strah samo zato što pravoslavni hrišćani slovenskog etničkog porekla.