Ekološka bezbednost

Ko i kako sprovodi kontrolu hrane, ekoloških i bioloških rizika, koji su po definiciji potencijalna teroristička meta, od velikog je interesa za građane.

Da li je destabilizovana država, sa svojim staromodno stilizovanim aparatom sposobna da sprovede koordinaciju i nadzor, pitanje je koje se samo nameće kada se suoči sa količinom normi i neprecizno definisanim nadležnostima.

Od vitalnog je interesa za društvo da administeacija ima adekvatne procene o mogućnostima, da se adekvatno sprovodi monitoring i da su procedure operativne u svakom trenutku u slučaju mogućih biorizika ili ekološkog ugrožavanja.

Ne samo da su ovo pitanja nacionalne bezbednosti i odbrane, već su i od vrhunskog interesa za građansko društvo, koje je trenutno isključeno i izgleda nesvesno ovoga. 

 

Širite dalje

Uključite se u raspravu