Problematični finansijski poredak

Srbija je u tranformaciju ka kapitalističkom društvu, liberalne demokratije, ušla nakon sankcija tokom kojih su finansijski tokovi omogućili akumulaciju kapitala na društveno neprihvatljiv način.

Etablirani centri moći, formirani na takav način i u nedemokratskim uslovima, predstavljaju pretnju tranziciji i normalnom životu građana kako kvaziinstitucionalnim tako i vaninstitucionalnim funkcionisanjem, tako što stvaraju realnost u kojoj nisu svi jednaki pred zakonom, a u kojoj se vladavina prava relativizuje na nivo apstraktnog političkog koncepta.

Kada se suočava sa rizicima organizovanog kriminala, u čemu je ključna tačka finansijsko tržište odnosno još konkretnije pranje novca, građansko društvo mora da obezbedi adekvatan pritisak na administeaciju da nametne razobličenje svih umešanih i tako smanji rizike od korupcije i neutrališe očigledne slabosti institucija i sistema.

Cilj je da se obezbedi i da potencijalno finansiranje terorizma neće biti sigurno u periodu kada Srbija još uvek nema razrađene procedure i mehanizme niti je članica međunarodnih sporazuma koji se bave ovim problemom. U najboljem je interesu građanskog društva da zahteva efikasnost institucija i da doprinese rešenjima ovog međunarodnog problema.

 

Širite dalje

Uključite se u raspravu