/rs/file/show/Images/header-and-footer/header-ispis-srp.png
 

Radovi

Politika prema Kosovu i Metohiji

Na okruglom stolu, 21.07.2007. godine, u organizaciji Instituta Paralaks, učestvovali su aktivisti "Centra za izučavanje javne politike', 'Saveta o spoljnim odnosima", udruženja "Naša Rakovica" i inicijativnog odbora Udruženja za zaštitu kulturne baštine "Legat".

U prilogu su skraćeni izvodi iz diskusija govornika, bez debate koja je vođena.

Širite dalje

Uključite se u raspravu